Stichting oud zeilend hout http://www.oudzeilendhout.nl/ Stichting die zich ten doelt stelt dat zoveel mogelijk eigenaren en belangstellende met enige regelmaat bij elkaar worden gebracht. Een stichting die zich richt op scherpe boten die inmiddels door het watersportverbond niet meer als klasse worden erkend of zonder klassenorganisatie zitten.
     
ZM- klasse http://www.zm-klasse.nl/
Klassensite van de Zuidlaardermeerjol (ZM-jol).
  Folder Zuidlaardermeerjol (ZM-jol) Folderuitgave over de Zuidlaardermeerjol (ZM-jol) met informatie over de gescheidenis van de ZM-jol.
  Waterkampioen 1961 - blad 1 Artikel over de ZM-jol.
  Waterkampioen 1961 - blad 2 Artikel over de ZM-jol.
  Foto Geschiedenis foto van de ZM- jol op het zuidlaardermeer.
  Foto Geschiedenis foto van de ZM- jol op het zuidlaardermeer.
     
     
Renovatie ZM-jol
Bouwnummer "51"