Frits Meiring, juni 2014

Voorwoord,

Op vrijdag 8 juni 2014 zijn wij de nieuwe (vermoedelijke derde-) eigenaar geworden van de ZuidlaarderMeer jol met zeil- en bouwnummer 51. Een Mahonie houten boot met onder de waterlijn een deel eikenhout verwerkt. Inmiddels heeft Jelte Kruier vanuit het register aan kunnen tonen en bevestigd dat deze boot in 1961 is gebouwd door Jacob van de Schuur te Kropswolde, thans wonende te Exloo. Hetzelfde register vermeldt dat deze boot in 1962 is verkocht aan Thoewater Wassenbergstraat 58 te Groningen. Wanneer de boot vervolgens is verkocht aan mijn vroegere watersportvrienden Peter en Loes, is mij echter niet bekend. Ik heb nog wel kennis van het feit dat ik met ZM 89 meerdere keren ben opgevaren met ZM 51 op het Zuidlaardermeer.

In het register staat voor deze boot ook geen naam genoemd en is op de boot zelf ook niets van naam en thuishaven aangebracht. Mij was gedurende lange tijd bekend dat Peter, destijds bij Paviljoen “De Rietzoom” en de camping “De Rietzoom”, deel uitmakend van een vast vrienden groepje van zes personen, nog in het bezit zou zijn van deze ZM jol 51. Het bleef alleen bij deze gedachte en zijn er hierover nooit geen directe contacten meer geweest. Het is namelijk exact 25 jaar geleden dat ik Peter heb gesproken en hem een hand heb kunnen geven, dit echter bij de crematie van mijn andere watersportvriend Henk Tholen.

Door verhuizingen en privé omstandigheden blijkt Peter inmiddels te wonen in Apeldoorn en woont Loes de laatste jaren nog in Deventer alwaar ze samen vanuit Den Helder naar toe zijn verhuisd. Dit is ook het adres waar de ZM jol, staande op een trailer in een garage, door Peter is achter gelaten. Het blijkt namelijk dat de boot de laatste 34 jaar niet meer is gebruikt en op het droge is blijven liggen.

Uiteindelijk kon op vrijdag 6 juni 2014 de boot door ons uit Deventer worden opgehaald. Voor de veiligheid wordt in de auto meegenomen: zowel een elektrische- als handpomp voor autobanden, diverse gereedschappen, een krik, een stempel, sjorbanden en een verlichtingsbalk. Na eerst een hartelijk ontvangst wordt vrijwel direct de garage ingang vrijgemaakt en wordt de trailer met boot na zoveel jaren opnieuw aan het daglicht bloot gesteld. Mijn eerste indruk is absoluut niet negatief. Het eerste wat opvalt is de geringe naadwerking tussen de latten, dit ondanks de langdurige stilstand en droogte, als ook de vrijwel onbeschadigde romp. Zowel het dek als de romp is in goede staat. De onderkant is moeilijk te beoordelen door de aanwezigheid van een zwarte grafietverflaag. Er was door Peter nog een begin gemaakt met een grondige opknapbeurt en blijkt de gehele boot inclusief de mast ontdaan te zijn van alle beslag en laklagen. Alle onderdelen als touwen, katrollen en overig beslag zitten in kistjes en laatjes. Twee sets zeilen zitten compleet met zeillatten nog in de zeilzak. De bestaande stootlijsten zijn verwijderd en liggen er nieuwe lijsten in de boot, samen met het vele stof en overig afvalhout. Het zwaard, en zowel een stalen als aluminium roerblad, wordt plat in de boot gelegd. Voor zover mij bekend is alles nog aanwezig. Na het nemen van enkele foto’s wordt na het hartelijk ontvangst afscheid genomen van de boot. Dit hernieuwde hartelijk contact zal zeker worden herhaald. Tijdens de twee uur durende tocht van Deventer naar Hoogezand zijn er geen enkele problemen geweest. Alleen de eerste kilometer te Deventer heeft letterlijk en figuurlijk veel stof doen opwaaien.

Frits Meiring

Renovatie ZM-jol
Bouwnummer "51"